Đang gửi...
Đang tải...

 

Những gì chúng tôi cung cấp

ITMEDIA Việt Nam được thành lập và hoạt động bởi một đội ngũ nhân sự giàu nhiệt huyết, có nhiều năm kinh nghiệm trong lĩnh vực bảo hiểm nhân thọ, bảo hiểm phi nhân thọ. Chúng tôi luôn cam kết đại diện cho quyền lợi khách hàng, giúp khách hàng tham gia những chương trình bảo hiểm ưu việt, hỗ trợ bồi thường nhanh chóng, minh bạch cho khách hàng.

Bảo hiểm nhân thọ

Xem thêm

Bảo hiểm nhân thọ

Tiết kiệm cho con, kế hoạch hưu trí, bảo vệ tài chính, bảo hiểm bệnh hiểm nghèo...

Bảo hiểm phi nhân thọ

Xem thêm

Bảo hiểm phi nhân thọ

Bảo hiểm ô tô, bảo hiểm du lịch, bảo hiểm tài sản, bảo hiểm cháy nổ, bảo hiểm xe máy...

Bảo hiểm sức khỏe

Xem thêm

Bảo hiểm sức khỏe

Bảo lãnh viện phí, bảo hiểm thai sản, bảo hiểm sức khỏe cho trẻ em, bảo hiểm gia đình...

Dịch vụ bồi thường

Xem thêm

Dịch vụ bồi thường

Tư vấn bồi thường, dịch vụ pháp lý, tố tụng bồi thường bảo hiểm, quản lý rủi ro...

Truyền thông bảo hiểm

Xem thêm

Truyền thông bảo hiểm

Sách hay bảo hiểm, thương hiệu cá nhân, truyền thông bảo hiểm, nhận diện thương hiệu...

Đào tạo bảo hiểm

Xem thêm

Đào tạo bảo hiểm

Kỹ năng tư vấn, kỹ năng quản lý, kỹ năng thuyết trình, chứng chỉ môi giới bảo hiểm...

Tư vấn cộng với chính sách chất lượng

Với vai trò là doanh nghiệp tư vấn bảo hiểm trung gian, đại diện cho quyền lợi khách hàng, Itmedia Việt Nam cung cấp những giải pháp bảo hiểm tốt nhất cho khách hàng Cá nhân và Doanh nghiệp như: Bảo hiểm sức khỏe, bảo hiểm phúc lợi nhân viên, bảo hiểm nhân thọ, bảo hiểm ôtô, bảo hiểm du lịch...

Sản phẩm của chúng tôi

Tìm giải pháp bảo hiểm phù hợp nhất với bạn