Đang gửi...
Đang tải...
Doanh nghiệp bảo hiểm phi nhân thọ đẩy mạnh bancassurance
17Oct

Chưa có con số thống kê chính thức, nhưng ước tính, doanh thu phí bảo hiểm bán qua kênh ngân hàng (bancassurance) của khối phi nhân thọ đang ở khoảng 10% tổng doanh thu phí bảo hiểm. Tỷ lệ này được dự báo sẽ tăng nhanh hơn nữa trong thời gian tới.

Xem thêm