Đang tải...

Lợi ích của bảo hiểm sức khỏe nhóm

Dưới đây là những điểm khác biệt chính giữa bảo hiểm sức khỏe bán lẻ và bảo hiểm sức khỏe nhóm.

Bảo hiểm sức khỏe bán lẻ được ký kết với bên mua bảo hiểm trong khi bảo hiểm sức khỏe nhóm được người sử dụng lao động ký hợp đồng với công ty bảo hiểm. Sau đó, người sử dụng lao động sẽ cấp chứng nhận cho từng nhân viên.
Người được bảo hiểm có thể hủy bỏ hợp đồng bảo hiểm sức khỏe cá nhân. Mặt khác, người sử dụng lao động cũng có thể hủy bỏ chính sách sức khỏe nhóm cho nhân viên của họ.
Chính sách bảo hiểm sức khỏe nhóm không đi kèm thời gian chờ đối với các bệnh đã mắc từ trước.


Tất cả các chính sách bảo hiểm sức khỏe bán lẻ đều đắt hơn khi tuổi tác bạn ngày càng cao. Đối với bảo hiểm theo nhóm, các chính sách phụ thuộc vào độ tuổi của nhân viên.
Bạn cần phải gia hạn hợp đồng bảo hiểm sức khỏe bán lẻ của mình để duy trì hoạt động. Ngược lại, thời hạn làm việc không ảnh hưởng đến thời hạn bảo hiểm cho người lao động. Bạn sẽ được bảo hiểm khi vẫn là một phần của công ty.
Ngoài ra, chính sách sức khỏe nhóm còn mang lại nhiều lợi ích đáng kể cho nhân viên.

Phạm vi bảo hiểm rộng: Các chính sách bảo hiểm sức khỏe theo nhóm có thể chi trả phí nội trú. “Các chi phí được đài thọ là phí ôxy, gây mê, vật liệu chẩn đoán, lọc máu và chụp X-quang. Chính sách này cũng bao gồm bảo hiểm cho việc điều trị nội trú. Bên cạnh đó, các chi phí liên quan đến thai sản đều được đài thọ”, ông Mayank Kale – CEO tập đoàn bảo hiểm y tế Loop Health cho biết.

Khám sức khỏe định kỳ: Người sử dụng lao động có thể tiến hành khám sức khỏe định kỳ cho nhân viên. Các nhân viên cũng có thể yêu cầu điều trị hoặc dùng thuốc bất cứ khi nào cảm thấy sức khỏe không tốt.

Giải pháp Marketing bảo hiểm phù hợp với bạn