Đang tải...
Bảo Minh (BMI) trình ĐHCĐ nới room cho nhà đầu tư nước ngoài lên 100%
24Apr

Theo tờ trình Đại hội đồng cổ đông Tổng CTCP Bảo Minh (BMI - sàn HOSE) năm 2019, hãng bảo hiểm này sẽ trình cổ đông thông qua chủ trương nới room và nâng tỷ lệ sở hữu tối đa của cổ đông nước ngoài lên đến 100%.

Xem thêm

Bảo hiểm nhân thọ định vị lại thương hiệu, chờ bùng nổ
24Apr

Mới đây, AIA Việt Nam đã đưa ra slogan mới "Sống khỏe hơn, lâu hơn, hạnh phúc hơn". Theo đại diện AIA Việt Nam, đây là bước chuyển mình mang tính chiến lược, thể hiện rõ định hướng, quyết tâm của Công ty trong việc mang lại những tác động tích cực, nâng cao chất lượng cuộc sống của khách hàng.

Xem thêm

BIC thông qua cơ cấu thêm người trong Hội đồng quản trị
24Apr

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 của Tổng công ty cổ phần Bảo hiểm BIDV (BIC - HOSE) tổ chức ngày 19/4 đã thông qua phương án nhân sự HĐQT.

Xem thêm

Quyền lợi khách hàng khi doanh nghiệp bảo hiểm phá sản
17Oct

Theo quy định của Luật Kinh doanh bảo hiểm, các DN bảo hiểm hàng tháng phải báo cáo Bộ Tài chính về khả năng tài chính và biên khả năng thanh toán của DN mình cho cục quản lý giám sát bảo hiểm (Bộ Tài chính)

Xem thêm

Doanh nghiệp bảo hiểm phi nhân thọ đẩy mạnh bancassurance
17Oct

Chưa có con số thống kê chính thức, nhưng ước tính, doanh thu phí bảo hiểm bán qua kênh ngân hàng (bancassurance) của khối phi nhân thọ đang ở khoảng 10% tổng doanh thu phí bảo hiểm. Tỷ lệ này được dự báo sẽ tăng nhanh hơn nữa trong thời gian tới.

Xem thêm